Việc làm mới

Tìm kiếm công việc mơ ước

Việc làm tốt

Tìm kiếm công việc tốt nhất

DỊCH VỤ

Các dịch vụ lao động cho thị trường Nhật Bản

TUYỂN DỤNG

Nhân sự làm việc tại Nhật

XÚC TIẾN

Đầu tư

ĐÀO TẠO

Tập huấn

FPT TECHNO JAPAN

Ngày nay, Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng do tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm. Chính vì vậy, việc tuyển dụng lao động mới để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt lao động hiện tại đang là một nhiệm vụ cấp bách trong các doanh nghiệp Nhật. Sứ mệnh của FPT Techno Japan là giúp cho các doanh nghiệp tại Nhật giải quyết vấn đề nguồn nhân lực bằng cách huy động nguồn nhân lực trẻ chất lượng của Việt Nam.

Giới thiệu